ДОБРОДОШЛИ

Завичајно удружење „Родна Груда” је добровољно, невладино, нестраначко удружење,
основано ради остваривања циљева у области очувања културно-историјских и цивилизацијских тековина,
те заштите права и интереса Срба Крајишника.

ЦИЉЕВИ

Унапређивање квалитета живота прогнаних и избеглих Срба Крајишника

Активан рад на афирмацији крајишке културе, уметности, књижевности, историје, музике
и спорта као посебности у свеукупном мозаику српског народа

Едукација, а посебно деце и младих, о значају очувања и заштите културно
- историјских и цивилизацијских тековина Срба Крајишника,

Заштита националних права Срба у земљама порекла
Имејл адреса:
info@zurodnagruda.org